17. - 19.8. 2011 - World Youth Day - Madrid / Spain

15. ledna 2012 v 13:28 | Brenda Monique |  Paddy Kelly

Here I wrote and translated some of words about Paddy in Madrid in 2011
Kelly-Fan Anouc wrote on IKF Forum her experiences from this day.
So let´s enjoy whole article and picturesV Madridu bylo především mimořádně velké horko a čekání tak bylo vskutku těžké, ale někteří
mladí a někteří mniši ze společenství Svatého Jana předváděli před kostelem pro pobavení
každého skeče, zatímco Paddy se svými hudebníky absolvovali zvukovou zkoušku uvnitř kostela.

Jakmile se však otevřeli dveře, začalo to být šílené - lidé se tlačili i přesto, že je bratr
poprosil, aby zachovali klid a ujistil nás, že kostel je dost veliký, a že se dovnitř všichni vejdeme.
Jenže uvnitř to pak bylo ještě horší než venku, takže pokud jste s sebou neměli příruční větrák
a trochu vody - byly další tři hodiny absolutně nesnesitelné.
Poté, co nám dal bratr nějaké instrukce v angličtině, francouzštině a španělštině, aby jsme
vůbec nefotili a nenatáčeli, přednesl představený komunity pár slov k mladým.

Nakonec jsme se dočkali, Paddy přišel a začal hrát
Musím se pořádně zamyslet, abych si vzpomněla na přesné pořadí písní, protože jich bylo opravdu hodně
Nejprve udělal Mini koncert, jak bylo oznámeno na programu St. Johna s písněmi:
"Pray, pray, pray", "New Spirit", "Lord of the Dance" (a s několika dalšími).
V této části jen zpíval jednu píseň za druhou - a všichni stáli, tleskali a šíleli.

Pak se začal odříkávat růženec. Hodně lidí utvořilo kruh, kde se stal každý člověk součástí
růžence a odříkávalo se "Zdrávas Maria". V další části večera představoval Paddy
všechny spoluúčastníky - a mezi každým představením se a modlitbou zazněla píseň.
V této části byla hrána většina skladeb, které byly součástí večera "Beránka Božího",
jako "God is love", "Sword will pierce your soul", "Kiss me Mother" ...
a na závěr s "Abba Father", koloval kolem přítomných překrásný kříž.
Jakmile byl růženec ukončen, začala adorace.
S písní "I am the Light of the World" jsme zapálili svíčky, které jsme dostali u vchodu. Musel to být skvělý pohled !
Během adorace se mohl každý pomodlit a počkat si na ten správný okamžik, kdy mohl donést svíčku k oltáři.

Abychom mohli pocítit přítomnost Našeho Pána, zpívalo se "Ecce Agnus Dei" přitom co jsme se všichni klaněli.
Během adorace znělo: "Jesus, I trust in you", "Adoramus Te Domine".
Ve čtyřech jazycích se opakovalo "Jesus, I thirst" (anglicky, španělsky, francouzsky a polsky)
Na začátku vystoupení si totiž Paddy povšiml všech vlajek v kostele a zeptal se, kdo odkud přichází.
Všiml si, že tam byla docela početná Polská skupina, nějací Španělé a hlavně Francouzi, takže to byl asi důvod,
proč si vybral zrovna tyto jazyky - aby tak oslovil každého.

Ještě jednou zdůrazňuji, že hudebníci byli úžasní, při každé akci se snaží něco vylepšovat.
Sven se staral o všechno, a také sem tam upozorňoval některé lidi, aby nenatáčeli videa ani nefotili.
Paddy byl v dobré náladě, jen podle mého názoru vypadá velmi hubeně, ale při Party Time
vyskakoval do výšky vždy, když píseň "vyžadovala" výskok.
Všiml si, že nás tím pobavil, a proto to opakoval vícekrát. Zpíval také pár nových písní a tak
se zdá, že neztrácí nic na své kreativnosti.
Obě písně se týkaly Evangelia, ale nemohu s jistotou říci o čem vyprávěli, protože zvuk nebyl
vždy příliš čistý.
Mimo jiné byl kostel obrovský a proto bylo občas velmi těžké pochopit některé věci a souvislosti.

Během poslední modlitby před ukončením adorace odešel pomalu farními dveřmi a zmizel.
Potom lidé spolupracující na vystoupení oznámili, že už je konec a že můžeme odejít.
Byla to krásná akce, se spoustou dobré muziky a časem intenzivních modliteb.
Bůh byl přítomen každou minutu a díky tomu to byl tak požehnaný zážitek.
Také si myslím, že tam museli být docela překvapeni, tím množstvím poutníků.
Během noci pak odešlo mnoho lidí, buďto z nudy
a nebo museli být do určité hodiny u svých skupinek.

napsala : ANOUCFirst of all it was extremly hot in Madrid and waiting was already hard but some young people
and some monks from the community of St John made a couple of sketches in front of the
church to entertain everyone while Paddy and his musicians were doing soundcheck inside the church.
Crazy enough, as soon as they opened the door, people started to push even a brother told
everyone to please enter peacefully because it's a huge church and everyone would fit in.
Once inside it was even hotter than before so unless you had a fan and some water,
the next three hours were going to be absolutly hard.
After a brother gave some instructions about no cameras at all in English, French and Spanish
the prior of the community also came forward to say some words to the youth.

Finally Paddy went out and started. I have to think twice if I want to remember the exact order
of the songs, because that was really A LOT of songs. First he did a mini-concert as it was
announced at St John's program with Pray, pray, pray, New Spirits and Lord of the Dance
(and some others). In this part he just sang one song after the other and made everybody
stand, clap and go crazy.
Then the rosary started. Enough people had to make a circle to recreate a real rosary where every
person was a bit of the rosary and had to say a Hail Mary. He introduced the misteries and in between
each mistery and prayer there was a song. In this part have been played most of the songs that
were part in the Lamb of God events like God is Love, A sword will pierce your soul,
Kiss me mother, and at the end, with Abba Father,
the cross went all around the crowd, that was beautiful.

Once the rosary was complete started the adoration.
With the song I am the light of the world we lighted the candles we were given at the entrance
and lights were taken off. The image of this was really great! During adoration everybody could
just pray and wait for the right moment to bring the candle to the altar.
Oh to get in the presence of the Lord, it was sang the Ecce Agnus Dei while we were all bowing
as it passed by. And right after the invocation with Veni Sancte Spiritus.
Then during adoration it was Jesus I trust in You, Jesus, Adoramus te Domine and then
repeated Jesus I thirst in four languages - english, spanish, french and polish.
At the beginning he checked all the flags in the church and then asked who comes from where.
He noticed there was quite a big Polish group, some Spanish people and mostly French people
so probably that is why he has chosen those languages, to reach everyone.

Once again the musicians are amazing and improving at every event. Sven was taking care of
everything and also making some people stop recording from time to time. Paddy was in a good mood
and in my opinion he does look very skinny, but he was also in a very good mood and during
Party Time he was jumping not just a couple of times when the song 'demands' the jump.
He noticed it was funny so he did it some more times...
He also sang a couple of new songs so he seems to keep being creative. Both related to the Gospel
but couldn't really tell what they said cos the sound was not very clear sometimes.
The church was huge and that made difficult to understand some things.
During the last prayer before concluding the adoration he left slowly through the parish door and vanished.
Then all the people working at the event told everyone to just go. It was a beautiful event,
with a lot of good music and intense times of prayer. God was present every single minute making
this a very blessed moment. I think they were even surprised of the amount of pilgrims there.
During the night many people left, either out of boredom or they had to be at their groups before certain hours.

wrote by: ANOUC


17th August 2011
Madrid - Church of Nuestra Senora del Pilar in Calle Juan Bravo;
with the Community St. John 7:00 pm (free entry)

18th August 2011
Madrid - Plaza de Espana 11:00pm (free entry)

19th August 2011
Madrid - Plaza de Espana 09:00 pm (free entry)

Official Madrid˙s page:
http://www.madrid11.com/en
 

Little Paddy - in 80. years

15. ledna 2012 v 10:27 | Brenda Monique |  Paddy - pics from videos

Because I like pictures with "Kellys as Kids" the most, so I´d like to show you some of them
with little Paddy Kelly. So let´s enjoy my favorite pictures with him.

- Paddy singing in TV Show "Une Famille c´est une chanson"
- then Paddy in Cirkus Nock 25.12. 1980
- at home with Family and with Johny singing "Who´ll come with me"


Next batch of older Pictures:

- Paddy with Siblings in "Christmas all year" and "A long time ago with Mom" 1980 - 82
- from official Kelly Family videoclips "Mama" and "Calling heaven"
- then in "Live in East Germany" singing "Amazing grace"
- and from one german TV Show with Mama Barbara
Gottschalks Party / Kellys v Parukách

7. ledna 2012 v 18:43 | Brenda Monique |  Kelly Newspapers

Článek ze starého německého Brava o Kellys při návštěvě pořadu Thomase Gottschalka.
Ráda bych vám nabídla překlad, ale jelikož je písmo příliš malé nejde ani přečíst.
Proto vezměme za vděk alespoň obrázky :o)


 


Star kids / Maite

7. ledna 2012 v 18:04 | Brenda Monique |  Kellys - pics from videos

Maite Kelly made interview with two little girls from german TV channel RTL called Star Kid,
where kids meet with their Stars. Maite told her life story about singing with her Family,
about Togo Project and about her husband.Und in dem Schneegebirge / v Zasněžených Horách

7. ledna 2012 v 17:48 | Brenda Monique |  Překlad písní / Translations

My Favorite Song from Album "Meisterstücke" 1980. My own Translate below:
"In the Snowy Mountains"UND IN DEM SCHNEEGEBIRGE
german original:

Und in dem Schneegebirge,
da fliesst ein Bruennlein kalt
Und wer daraus tut trinken
und wer daraus tut trinken
wird jung und nie mehr alt

Ich hab daraus getrunken
gar manchen frischen Trunk
und bin nicht alt geworden
ich bin noch allzeit jung

Ade mein Schatz ich scheide,
Ade mein Schaetzelein
Wann kommst du aber wieder ?
Wann kommst du aber wieder ?
Herzallerliebster mein ?

Es schneit rote Rosen
und regnet kuehlen Wein
Ade mein Schatz ich scheide
Ade mein Schaetzelein.

Es schneit ja keine Rosen
und regnet keinen Wein,
So kommst du auch nicht wieder,
Herzallerliebster mein ?
A V ZASNĚŽENÝCH HORÁCH
český překlad:

A v zasněžených horách,
protéká studený potůček
A kdo se odtud napije
a kdo se odtud napije
bude vždy mladý a nikdy nezestárne

Já se odtud napil
osvěžujícím douškem
a nezestárl jsem
jsem celý ten čas mlád

Sbohem můj poklade loučím se
Sbohem můj pokládku
Ale kdy se zase vrátíš ?
Kdy se zase vrátíš ?
Srdce mé nejmilovanější ?

Až budou sněžit rudé růže
A pršet studené víno
Sbohem můj poklade loučím se
Sbohem můj pokládku

Ale ony žádné rudé růže nesněží
A žádné studené víno neprší
Takže ty opět nepříjdeš
Srdce mé nejmilovanější ?

What if love / Co když láska

1. srpna 2011 v 12:15 | Brenda Monique |  Překlad písní / Translations

Maitis song from "Homerun" album (2004)
Text + translate, which isn´t copied - it´s my ownWHAT IF LOVE …

It's easy when you're sorry and you're lonely

I knew a girl that spied on her boyfriend
in case he might miss and fall,
he just might miss and fall
She said: "It's not that I don't trust him,
I've just got to be sure,
I've just got to be sure."

I know this kid that signed himself
into a gymn, his pals keep nagging him
about his chicken chest.
"Well, you'll never get a girl that way,
you've got to pump up."

What if love isn't only about
what if love isn't only about two people
involved with themselves, honey ?
What if love isn't only about
what if love isn't only about two people
involved with themselves, honey ?

Tom goes to law school,
his father wants him to
"You've got to make me proud,
son, you've got to fill me in,
you've got to, you've got to live the life
I've never lived"

Julie's got a baby,
now no one invites her to party,
kids are too incovenient these days
Julie don't care, she don't miss anything

'cause if love isn't only about
what if love isn't only about two people
involved with themselves, honey ?

What if love isn't only about
what if love isn't only about two people
involved with themselves, honey ?
CO KDYŽ LÁSKA ...

Je snadné, když lituješ a jsi opuštěná

Znala jsem holku co špehovala svýho kluka
v případě, že by se mohl dopustit chyby,
že by mohl chybit
Ona řekla: "Není to tak, že bych mu
nemohla věřit, chci si prostě být jen jistá,
chci si být jen jistá"

Znám tohle dítě, které se zapsalo na gymnázium
Jeho kámoši se mu posmívali, že je malý kuře
"Takhle si nikdy nenajdeš holku".

Co když láska není jen o ...
Co když láska není jen o dvou lidech
zamilovaných do sebe zlato ?
Co když láska není jen o ...
Co když láska není jen o dvou lidech
zamilovaných do sebe zlato ?

Tom chodí na právnickou školu,
tak jak to jeho otec vždy chtěl.
"Musíš se snažit abych byl na tebe hrdý synu,
snaž se naplnit můj sen, ty musíš žít životem,
kterým já nikdy nežil."

Julii se narodilo dítě,
teď už jí nikdo nepozve na party,
Děti jsou moc velká přítěž v téhle době
Julii je to ale jedno, nic z toho jí nechybí.

Protože když láska není jen o ...
Co když láska není jen o dvou lidech
zamilovaných do sebe zlato ?
Co když láska není jen o ...
Co když láska není jen o dvou lidech
zamilovaných do sebe zlato ?

Vesluj, vesluj, vesluj dolů tou řekou
Vesluj, vesluj, vesluj dolů tou řekou
Prostě vesluj tou řekou stále dolů


Official videoclip


Paris - Les Parvis des Gentil - 25.3. 2011

30. července 2011 v 13:39 | Brenda Monique |  Paddy Kelly


LES PARVIS DES GENTILS / PAŘÍŽ 25.3.2011

Po téměř roční odmlce od veřejnosti, jsme mohli Paddyho Kelly vidět konečně zase vystupovat
naživo večer 25. Března 2011 v katedrále Notre Dame v Paříži. Tato událost byla první ze série
řady vystoupení v různých chrámech a festivalech po celé Evropě, které jsou naplánovány na tento rok.

Paddy zde vystupoval s dalšími umělci venku na náměstí před katedrálou Notre Dame.
Zajímavostí bylo především plátno přinesené z Říma, na němž se objevil sám papež Benedixt XVI.

Paddy: "Jsem velmi vděčný, za to, že jsem byl vybrán pro tento projekt.
Již dříve jsem často promlouval s lidmi, pro které byl Bůh velkou neznámou, a proto si myslím,
že tato událost může být obohacující chvílí pro nás takzvané věřící, jež se také potřebujeme
ptát sami sebe, jak dobře vůbec známe Boha, ve kterého věříme ?

Vnímám to jako privilegium, že jsem byl požádán, abych sem směl vnést něco ze svého umění,
jako takové poslání, prototože jak popsal tento krásný a tajuplný pocit Albert Einstein
"Opravdové umění je královským prostředkem, k povznešení našich srdcí a duší do sféry neznámého".

Pro další informace o "The Court of Gentiles" klikněte na http://www.parvisdesgentils.fr/


"Les Parvis des Gentils" - Paris 25.3.2011 + more videos you´ll find on youtube server


"Jesus said Woman"


"New Spirit"


Some Photos from that evening :POP LIFE 1998 - Nemáme rádi pořád stejné otázky

30. července 2011 v 11:22 | THANKS to ZUZKA for the article ! - Brenda Monique |  Kelly NewspapersKELLY FAMILY - Nemáme rádi pořád stejné otázky

Tak už jste se dočkali. Vaši miláčci budou za pár dnů skákat na pódiu v Brně.
Pod neustálým tlakem, abych o této bandičce zase něco napsal, jsem našel (raději se ani
neptejte kde) jeden starší rozhovor, který jsme nikdy nepublikovali.
Teď je určitě ta správná doba k jeho zveřejnění. Tak dost blábolů, pojďme si ho přečíst.

Co pro Kelly Family znamená úspěch ?
Úspěch může znamenat spoustu věcí. Hlavně dosažení něčeho. Úspěch pro nás znamená hrát
pro publikum, které nás nezná a přesto je svým výkonem přesvědčíme, aby se jim naše hudba líbila.
O úspěchu jsme vždycky snili a naším snem bylo zaplnit celej stadión a to, že se nám podařilo, je úspěch.

Co je příčinou vašeho úspěchu ?
Nejspíš to, že hrajeme spoustu hodin.

Každý den ?
Když nehrajeme na jevišti a jsme doma, tak spoustu hodin hrajeme a cvičíme na různé nástroje.
Samozřejmě, abys dosáhl dobré úrovně hraní, tak musíš hodně dřít.

Znáte noty ?
Samozřejmě, že ano.

Děláte si před natáčením vašich písniček notové záznamy ?
Někdo z nás to dělá a někdo ne. Můžeš si napsat písničky i bez not a pak je jenom tak zahrát.

Za co utrácíte peníze ?
Za kvalitní nástroje. Máme také nástroje, které jsou udělané speciálně jen pro nás.
Investujeme peníze do věcí, které nám usnadní nahrávání alb a videoklipů.

Je pro vás důležitější rodina nebo hudba ?
Samozřejmě, že obě tyhle věci potřebujeme - k hudbě celou rodinu a rodinu k hudbě.
Snažíme se ale tyhle dva světy od sebe oddělovat. Samozřejmě se oba světy doplňujou, což je nutný.

Kdyby jste dělali rozhovor sami se sebou, na co byste se ptali a na co se vás nikdo neptal ?
Redaktoři o nás vždycky píší, že si vyděláváme spoustu peněz, ale nikdo už nepíše, že naše lístky
jsou nejlacinější v šoubyznysu a kolik nás stojí produkce.
Ve skutečnosti živíme celou společnost, což je dvěstě lidí a někdy i čtyřista.

Existuje otázka, na kterou se vás, při vašich rozhovorech nikdo neptal ?
Ne, samozřejmě, že ne. Je spousta věcí, na které se nás novináři ptali a na které jsme nechtěli
odpovědět, protože to jsou ty samé otázky a nás už nebaví na to odpovídat.
Nemáme rádi, když se mluví o kuchyni, jestli máme rádi jeden druhého, jestli jíme každý den
nějaký koláč a takovýhle věci. Je samozřejmé, že je spousta věcí, o kterých lidi vůbec nevědí.

Je, ale těžké se ptát na věci, na které nechcete odpovídat ...
Ano, ale lidi nepochopí, že když vidíte seznam otázek, které jsou všude stejné, tak se vám
nechce znova a znova odpovídat to samé.

Nemyslíte si, že kdybyste trochu odkryli své soukromí, tak se dostanete blíž k lidem ?
Myslíš, když budeme prodávat své soukromí ?

Někdy by to mohlo pomoct ...
To ale nechceme dělat, nikdy to neděláme, jsme muzikanti.
Chceme být na veřejnosti, ale jako muzikanti, zpíváme a skrz naši hudbu promlouváme k lidem.

Jak se vyrovnáváte se stresem ?
Na turné máme spoustu stresu. Musíme se s tím samozřejmě nějak vyrovnat, takže sportujeme,
jíme zdravě - třeba vitamíny. Celá naše práce je hodně stresující. Spousta umělců utíká k
drogám, nebo k různým extrémům. Člověk ale musí být zdravý, aby tuhle práci mohl dělat.

Jak to děláte, že mezi těmi ostatními hvězdami, vypadáte tak přirozeně ?
Snažíme se být přirození, jak je to jen možné. Máme normální domov - velká rodina si tě
samozřejmě drží při zemi. Když si někdo vyráží z kopýtka, tak ho ostatní vždycky vrátí na zem.
Máme velmi silný kořeny, který nás drží pohromadě, protože jsme úspěchu dosáhli všichni
společně a tvrdou prací.

Co si myslíte o módě ?
Respektujeme lidi, kteří vytvářejí novou módu, protože víme, že je za tím spousta a spousta práce.
Je to pěkně těžký vymýšlet něco nového.

Záleží vám na tom, co si o vás lidé říkají ?
Ne. Samozřejmě bychom chtěli, aby nás měli lidi rádi. Je rozdíl být člověkem na ulici a populární
osobností, která má odpovědnost za spoustu lidí, kteří k vám vzhlíží.
Když vedeš společnost, která má dvěstě lidí, je ta zodpovědnost také úplně jiná.

Cítíte se být slavnými ?
Ano. Když jdeš ven, tak být slavný není nic příjemného. Sláva má ale i pěkné stránky. Být slavný
ti dává příležitost vydělat víc peněz a s více penězi a slávou můžeš dělat víc věcí, v tom je to dobré.

Je vaše svoboda omezená ?
Ano, na jednu stranu je náš život omezovaný a na druhou stranu máme spoustu svobody.
To je život, na jedné straně něco dostáváš a na druhé musíš něco dát.

Toť vše. Takže se uvidíme v Brně v Rondu.

Připravil: Lubín
Foto: Thomas Stachelhaus

Kam dál